Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
14 kwiecień 2022

CATI XXI WIEKU - wyzwania w realizacji badań telefonicznych

Dążenie do jak najbardziej efektywnego pozyskiwania, integracji i analizy danych z wielu źródeł od lat zajmuje umysły społeczności badawczych w Polsce i na świecie. Obserwowane przez nas zmiany na rynku badawczym w ostatnich latach, wygenerowały potrzebę istnienia firm realizacyjnych, dostarczających danych w sposób efektywny czasowo i kosztowo.

Wyzwaniem dla każdej agencji badawczej jest skoordynowanie wszystkich obszarów realizacji badań, od napisania kwestionariusza, oprogramowania skryptu i doboru próby badawczej, przez ewidencję zatrudnionych, planowanie i kontrolę pracy, aż po rozliczanie wynagrodzeń ankieterów i końcowe analizy ich efektywności. Tylko agencje badawcze, posiadające dedykowane systemy informatyczne wspierające te procesy, mogą pozwolić sobie na efektywne realizacje dużych i/lub trudnych badań telefonicznych.

CATI, czyli telefoniczny wywiad z respondentem wspierany przez oprogramowanie komputerowe (Computer-Assisted Telephone Interviewing), to obecnie jedna z najpopularniejszych technik badań ilościowych, umożliwiająca szeroki dostęp do respondentów. W 2019 roku w polskich badaniach telefonicznych udział wzięło 2,7 mln respondentów, co stanowi 21,3% całego rynku badawczego. Dostępność 96% Polaków w zasięgu telefonii pozwala szybko i optymalnie kosztowo realizować reprezentatywne badania sondażowe, a także docierać do trudno osiągalnych innymi technikami grup celowych.

CATI XXI wieku - wyzwania w realizacji badań telefonicznych

Agencja badawcza Opinia24 jest wyspecjalizowanym wykonawcą badań telefonicznych, świadczącym swoje usługi od 2016 roku. Obecnie realizuje badania CATI angażując do pracy ok. 400 ankieterów rozlokowanych w rożnych częściach Polski (m.in. Radom, Lublin, Chełm czy Toruń).

Badania telefoniczne XXI wieku

Wraz z rozwojem badań internetowych, realizowanych głównie na panelach własnych agencji badawczych, zmieniła się potrzeba badaczy i marketerów w zakresie wykorzystania techniki CATI. Digital przejął lwią część marketingowych badań typu ad-hoc ze względu na m.in. niższe koszty oraz możliwość realizacji długich kwestionariuszy czy oceny materiałów przez ankietowanych.

Badania telefoniczne pozostały jednak pierwszym wyborem dla wielu badaczy, dla których ważna jest losowość w doborze respondentów, wysoki stopień zaangażowania respondenta i możliwość pogłębienia wypowiedzi badanych. Umiejętne wykorzystanie dedykowanych narzędzi do kontroli pracy ankieterów pozwala otrzymywać za pośrednictwem CATI dane najwyższej jakości.

Z tego względu obecnie badania telefoniczne w Polsce to głównie duże, powtarzalne badania typu Customer Experience z pomiarami wskaźnika NPS, badania sondażowe i społeczne, badania B2B czy badania słuchalności radia.

Coraz częściej branża sięga także po rozwiązania typu mix-mode łącząc kilka technik badawczych w jednym projekcie. To szczególnie dotyczy połączenia zalet CAWI i CATI. Widoczna jest także większa otwartość rynku na nowe sposoby dotarcia do respondentów, takie jak VoiceBot, IVR czy SMS.

Bank Opinii CATI - dedykowane rozwiązanie SoftArchitect dla Opinia24

Dogłębne zrozumienie problemów i wyzwań agencji badawczej Opinia24 pomogło firmie SoftArchitect zaprojektować i wdrożyć kompleksowe rozwiązanie technologiczne spinające procesy organizacyjne oraz zbierania danych techniką CATI – Bank Opinii. Platforma to firmowy CRM zaprojektowany pod specyfikę biznesu agencji badawczych.

Narzędzie pozwala między innymi na:

„Zaprojektowanie Banku Opinii we współpracy z SoftArchitect pozwoliło nam istotnie zoptymalizować czas pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów CATI. Oczywiście tym samym obniżyliśmy koszty operacyjne, ale przede wszystkim oferujemy obecnie klientom lepszą jakościowo i szybszą realizację, co doskonale wpisuje się w ich potrzeby.” – Michał Kluczek, dyrektor zarządzający Opinia24. „Współpraca z SoftArchitect to więcej niż zakup usług programistycznych. To technologiczne partnerstwo, zapewniające wsparcie merytoryczne najlepszych ekspertów na rynku.” – dodaje.

„Od początku w SoftArchitect odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów w zakresie optymalizacji obsługi procesów zbierania danych, realizowanych wieloma technikami badawczymi równocześnie. Agencja badawcza Opinia24 jako jedna z pierwszych zauważyła potrzebę posiadania systemu optymalizującego również procesy zarządcze i operacyjne w zakresie realizacji badań CATI / CAWI, co przyczyniło się do powstania produktu, który zapewnia lepszą jakościowo i szybszą realizację dużych i skomplikowanych projektów badawczych.”– Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

SoftArchitect to lider wśród firm programistycznych, dostarczających rozwiązania dla rynku badań. Swoje działania opiera na wieloletnim doświadczeniu w branżach badawczej i informatycznej. Za pomocą własnych rozwiązań i narzędzi technologicznych wspiera procesy zbierania danych na potrzeby m.in. badań rynku, HR i sprzedaży. Zorientowana w kierunku pozyskiwania, integracji i analizy danych z wielu źródeł. Od wielu lat projektuje i buduje społeczności badawcze zrzeszające setki tysięcy uczestników. SoftAchitect to jedna z nielicznych firm na polskim rynku, która dobiera oraz losuje próby do badań rynku i opinii wspierając się autorskim oprogramowaniem oraz aktualnymi danymi populacyjnymi. Produkty OnFly i FlyBlog są używane przez największe agencje badawcze w Polsce i za granicą.

#SoftArchitect
#Opinia24
#CATI
#Badania
#Technologia