Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
9 września 2022

Partnerstwo SoftArchitect i Ecorys Polska - z technologią w podróż przez świat badań

9 września br. polska firma technologiczna SoftArchitect i międzynarodowa firma doradcza Ecorys podpisały list intencyjny dotyczący partnerstwa na rzecz rozwoju branży badawczej i ewaluacyjnej. Dzięki transformacji cyfrowej, której dotyczy współpraca, możliwe będzie udoskonalenie technik badawczych i pogłębienie wiedzy o zachodzących procesach społecznych.

Celem współpracy jest wykorzystanie transformacji cyfrowej 4.0 do takiej adaptacji metod i narzędzi badawczych, która umożliwi pozyskanie precyzyjniejszej i bardziej wiarygodnej wiedzy o zachodzących przemianach społecznych i technologicznych na świecie.

Do najważniejszych obszarów partnerskiej współpracy należeć będą:

Partnerzy SoftArchitect i Ecorys Polska będą dzielić się wynikami badań związanych ze społecznym odbiorem branży, a także brać wspólnie udział w inicjatywach B&R obszaru innowacyjnych technologii badań społecznych i ewaluacyjnych.

„Kierunek, w którym powinno zmierzać doskonalenie jakości badań, wyznacza obszar korzyści respondentów, w tym ich poczucie podmiotowości i wpływu na decyzje kształtujące realia społeczno-ekonomiczne. Aby zapewnić respondentowi atrakcyjną „podróż” przez świat badań, potrzebna jest zmiana paradygmatu w relacjach pomiędzy agencjami badawczymi a respondentami. Dla nas oznacza to konieczność dopasowania się i znalezienia nowych metod i narzędzi prowadzenia badań, rozpoczynając od kanałów komunikacji z respondentem, poprzez dynamiczną analizę zaangażowania, zarządzanie wartościowymi relacjami, wdrożenie nowych technologii, na przygotowaniu specjalistów kończąc. Współpraca z polskim oddziałem firmy Ecorys to dla nas ważny krok w kierunku transformacji cyfrowej 4.0 globalnej branży badawczej.” - Rafał Sobczak, prezes zarządu SoftArchitect

„Technologie cyfrowe umożliwiające lepszy wgląd w pozyskiwane dane, w tym procesy automatyzacyjne czy big data, przeniosą nasz warsztat badawczy w zupełnie nowe rejestry. Dzięki nowym technologiom będziemy wiedzieć więcej i szybciej, a nasza wiedza badawcza zyska na precyzji i wiarygodności. W naszej globalnej misji deklarujemy nieustające poszukiwanie rozwiązań w kwestiach najważniejszych dla współczesnego społeczeństwa, zatem doskonalenie i poszukiwanie nowych metod ich badania logicznie wpisuje się w tę misję.” - Mateusz Halicki, prezes zarządu Ecorys Polska

Sygnatariusze zadeklarowali, że jeszcze w tym roku powstanie budżet oraz harmonogram działań w ramach powołanego partnerstwa.


SoftArchitect to lider wśród firm programistycznych, dostarczających rozwiązania dla rynku badań społecznych i gospodarczych. Za pomocą własnych rozwiązań i narzędzi technologicznych wspiera procesy zbierania danych na potrzeby m.in. badań rynku, HR i sprzedaży. Zorientowany w kierunku transformacji 4.0, czyli pozyskiwania, integracji i analizy danych z wielu źródeł, od wielu lat projektuje i buduje społeczności badawcze zrzeszające setki tysięcy uczestników. Produkty OnFly™ i FlyBlog™ są używane przez największe agencje badawcze w kraju i na świecie. SoftArchitect ma relacje biznesowe z większością agencji badawczych Polsce (zarówno międzynarodowych, jaki i lokalnych) oraz firmami obszaru ICT. Aktywnie angażuje się w budowanie strategicznych partnerstw z podmiotami rynku badawczego, wspierając kreowanie wizerunku tego obszaru.

Ecorys to firma konsultingowa, działająca od blisko 100 lat w Europie, od 20 lat w Polsce, specjalizująca się w doradztwie, badaniach, analizach i komunikacji strategicznej dla instytucji publicznych, m.in. w zakresie polityki energetycznej i ochrony klimatu, innowacji, rolnictwa, obszaru edukacji, rynku pracy i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.

#Ecorys
#Badania
#Respondenci
#Respontainment
#Ankieta
#Responsument
#Research40