Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
9 maja 2023

POROZUMIENIE SOFTARCHITECT Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY – MISJA RESEARCH 4.0

SoftArchitect - polska firma technologiczna dostarczająca innowacyjnne rozwiązania do prowadzenia badań społecznych i rynkowych, rozpoczyna współpracę z Narodowym Centrum Kultury, polegającą na realizacji wspólnych inicjatyw i wydarzeń edukacyjnych służącej lepszej percepcji społecznej projektów badawczych i zachęcania młodych ludzi do aktywnego udziału w nich.

Głównymi obszarami współpracy będą:

Porozumienie SoftArchitect z Narodowym Centrum Kultury

„W czasach dynamicznie rozwijających się badań online, pojawia się potrzeba upowszechniania najlepszych praktyk związanych z cyfryzacją technik i narzędzi, projektowaniem inteligentnych badań oraz usprawnianiem modeli komunikacyjnych. Partnerstwo z NCK będzie dla nas ważnym i wartościowym wsparciem w realizacji tej misji.” – komentuje Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

„Narodowe Centrum Kultury w ramach swoich prac badawczych angażuje się w działania na rzecz podnoszenia jakości danych zbieranych przez internet. By skutecznie i rzetelnie badać, a także docierać ze swoimi projektami do trudnodostępnych respondentów aktywnie wykorzystujemy również cyfrowe narzędzia badawcze. Jednocześnie mamy świadomość, że badania online niosą za sobą szereg specyficznych zagrożeń. Chcemy o nich mówić i im przeciwdziałać.” – Grażyna Pol, kierowniczka Działu Badań i Analiz NCK.


Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury (NCK) inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju kultury i promocji polskiego dziedzictwa narodowego. Jest jednym z największych animatorów życia kulturalnego w Polsce, o tak szerokim spektrum działania. Organizuje krajowe oraz międzynarodowe festiwale, koncerty, przeglądy, konferencje, szkolenia, webinaria. Prowadzi działalność edukacyjną, badawczą, wystawienniczą, między innymi zarządza galerią Kordegarda. Angażuje się w upamiętnianie ważnych wydarzeń i ludzi kultury oraz popularyzację poprawnej polszczyzny i kultury słowa. Działa na rzecz profesjonalizacji kadr sektora kultury i promocji czytelnictwa. Za pośrednictwem programów dotacyjnych i wspiera instytucje, organizacje i twórców kultury. Produkuje filmy, wydaje książki, realizuje podcasty i murale.
Więcej: https://nck.pl

SoftArchitect

SoftArchitect jest pionierem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży badawczej. Sukcesywnie buduje strategiczne partnerstwa z podmiotami, które są interesariuszami obszaru badań społecznych i rynkowych. W lutym warszawska firma weszła do światowej organizacji Insights Association (https://softarchitect.pl/softarchitect-w-insights-association), która zajmuje się m.in. ustanawianiem standardów prowadzenia badań i uzyskiwaniem wysokiej jakości danych w badaniach rynku. Priorytetem strategicznym polskiej firmy jest cyfrowa transformacja rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się w trwającą na świecie czwartą rewolucję przemysłową. Jej najbardziej znane rozwiązania do prowadzenia badań to FlyBlog™ (badania jakościowe) i OnFly Pro™ (badania ilościowe).

#NCK
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument