Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
31 marzec 2022

NOWE TECHNOLOGIE WSPIERAJĄ PROCES HYBRYDYZACJI BRANŻY SZKOLENIOWEJ

Hybrydyzacja branży szkoleniowej przyspiesza za sprawą rozwoju nowych technologii wprowadzających społeczeństwo w kolejne etapy wymiany informacji, zdobywania wiedzy i utrzymywania kontaktów interpersonalnych. Realizacja projektów rozwojowych i budowanie relacji społeczno-gospodarczych bez barier wymiaru przestrzennego to przyszłość zarówno branży szkoleniowej, jak i całego biznesu.

W ciągu ostatnich dwóch lat organizacje w Polsce i na świecie, zmuszone sytuacją pandemiczną, w bardzo krótkim czasie, przeżyły swoistą rewolucję cyfrową w obszarach pracy zdalnej. Działania operacyjne online z dnia na dzień stały się główną potrzebą firm, także w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników lub klientów zewnętrznych.

Najnowsze badanie „Potrzeby i możliwości firm w zakresie rozwoju pracowników”, przeprowadzone na zlecenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wykazało, że popyt w polskich firmach na usługi szkoleniowe wrócił do poziomu sprzed pandemii i nadal wzrasta. Branża szkoleniowa, po trudnym okresie adaptacyjnym, świetnie odnalazła się w nowej rzeczywistości przyjmując hybrydowy model szkoleń. Aż 92% przebadanych firm planuje wykorzystywać szkolenia online regularnie, przy założeniu, że mają stanowić mniej niż 50% całości. Prawie połowa respondentów uważa, że jakość szkoleń online nie ustępuje jakością tym w modelu tradycyjnym.

Nowe technologie wspierają proces hybrydyzacji branży szkoleniowej

Platforma wspierająca organizację szkoleń online i stacjonarnych

Kompleksowa organizacja szkolenia dla więcej niż 50 uczestników jest zadaniem trudnym i obarczonym ryzykiem. Wymaga zaangażowania wielu osób oraz współpracy często kilku niezależnych firm podwykonawczych. Bariery, jakie napotykają organizatorzy szkoleń, mogą być skutecznie minimalizowane za pomocą rozwiązań technologicznych np. platformy szkoleniowej (aplikacji biznesowej) dostosowanej do indywidualnych potrzeb danej firmy szkoleniowej, instytucji, czy działu HR. Narzędzie znacząco usprawnia procesy związane z organizacją szkoleń zarówno stacjonarnych jak i online. Gwarantuje łatwość obsługi, szybkość działania, intuicyjność, maksymalną wydajność i oszczędność czasu.

Przekonała się o tym katowicka firma szkoleniowa Otawa Group – Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp.k., specjalizująca się w szkoleniach sprzedażowych. W 2020 r. zaprosiła do współpracy SoftArchitect, lidera rozwiązań IT w dziedzinie zbierania i przetwarzania danych w Polsce, w celu przygotowania produktu do obsługi hybrydowych szkoleń dla swojego kluczowego Klienta - KIA Polska. Programiści SoftArchitect, wykorzystując doświadczenie szkoleniowe Otawa Group, zaprojektowali i zaimplementowali „uszytą na miarę” platformę do kompleksowej obsługi szkoleń hybrydowych (on-line i stacjonarnych), jako nowy sposób zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwoju i poszerzania kompetencji pracowników.

Opracowana platforma pozwala uczestnikowi na:

Po poprawnej rezerwacji, uczestnik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji z pełną informacją odnośnie wybranego szkolenia.

Firma szkoleniowa z poziomu platformy może:

Platforma rezerwacyjna gwarantuje anonimowość wszystkich uczestników. Każdy ma wgląd tylko i wyłącznie do swoich osobistych szkoleń. Wzmacnia to zaufanie uczestników i poczucie profesjonalnej obsługi, co przekłada się na zaangażowanie i efektywność szkoleń.

„W realizacji projektów od lat wspieramy się rozwiązaniami firmy SoftArchitect, która dostarcza nam narzędzia technologiczne dla działów szkoleń i badań rynkowych. Wdrożenie platformy do rezerwacji szkoleń w dobie pandemii pozwoliło nam z sukcesem kontynuować program szkoleniowy w formule on-line bez strat dla biznesu. Obecnie platforma jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem w naszej firmie. Umożliwia sprawne i systematyczne realizowanie najbardziej złożonych programów szkoleniowych dla naszego kluczowego klienta.” - Krzysztof Otawa, Prezes Zarządu Otawa Group

„Pandemia przyspieszyła proces wirtualizacji i cyfryzacji branży szkoleniowej, co przełożyło się na potrzebę wsparcia procesów organizacji szkoleń realizowanych on-line i hybrydowo. Wdrożone przez nas rozwiązanie kompleksowo wspiera procesy sprzedaży, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z Klientem w firmie Otawa Group – liderze szkoleń sprzedażowych dla branży motoryzacyjnej.”– Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

Otawa Group – Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp k. to firma szkoleniowo-badawcza działająca na polskim rynku od 1997 roku. Oferuje szeroki zakres szkoleń zamkniętych, otwartych i outdoorowych, badania rynku i opinii społecznej, ewaluacje oraz doradztwo biznesowe. Świadczy kompleksowe usługi towarzysząc Klientom na wszystkich etapach realizowanych dla nich szkoleń, badań, projektów unijnych czy innowacyjnych przedsięwzięć. Firma z siedzibą w Katowicach, realizuje badania i szkolenia na terenie całego całej Polski, także za granicą. Misją Otawa Group jest partnerska współpraca i dialog na każdym etapie realizacji zadań oraz budowanie długotrwałych relacji z Klientami. Więcej na otawagroup.pl.

SoftArchitect to lider wśród firm programistycznych, dostarczających rozwiązania dla rynku badań. Swoje działania opiera na wieloletnim doświadczeniu w branżach badawczej i informatycznej. Za pomocą własnych rozwiązań i narzędzi technologicznych wspiera procesy zbierania danych na potrzeby m.in. badań rynku, HR i sprzedaży. Zorientowana w kierunku pozyskiwania, integracji i analizy danych z wielu źródeł. Od wielu lat projektuje i buduje społeczności badawcze zrzeszające setki tysięcy uczestników. SoftAchitect to jedna z nielicznych firm na polskim rynku, która dobiera oraz losuje próby do badań rynku i opinii wspierając się autorskim oprogramowaniem oraz aktualnymi danymi populacyjnymi. Produkty OnFly i FlyBlog są używane przez największe agencje badawcze w Polsce i za granicą.

#SoftArchitect
#OtawaGroup
#Szkolenia
#Technologia