Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
9 września 2022

SoftArchitect dołączył do Digital Creative Cluster

Razem z 77 firmami z branż GameDevelopment, EduTech, Communictaion, uczelniami i organizacjami NGO utworzyliśmy Digital Creative Cluster.

Celem współpracy jest wykorzystanie transformacji cyfrowej 4.0 do takiej adaptacji metod i narzędzi badawczych, która umożliwi pozyskanie precyzyjniejszej i bardziej wiarygodnej wiedzy o zachodzących przemianach społecznych i technologicznych na świecie.

Klaster a rewolucja przemysłowa 4.0

Stoimy jako społeczeństwo u progu, już nie tylko rewolucji przemysłowej 4.0, która wpłynie na produkcję, handel czy usługi, ale również u progu rewolucji życia społecznego, która jest wielowymiarowo związana z transformacją cyfrową. Obecnie transformacja ta dotyka już każdego obszaru życia, świat realny łączy się z wirtualnym, a co za tym idzie - stawia nowe wyzwania tradycyjnym sposobom komunikacji, zdobywania wiedzy, kompetencji czy spędzania czasu wolnego.

Z uwagi na szybko postępującą cyfryzację i wirtualizację usług, handlu, rozrywki czy edukacji, konieczne jest metodyczne podejście do zbudowania nowego ekosytemu, kształcącego i podnoszącego kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Warto zauważyć, że jest to obszar krytyczny, od którego zależy pełnoprawne funkcjonowanie już nie tylko w przyszłym, ale i obecnym świecie. Bez systemowego podejścia do tego zagadnienia może szybko nastąpić podział na cyfrową elitę i wykluczonych pracowników, konsumentów czy obywateli.

Cele i obszary działalności Klastra

Klaster tworzą organizacje biznesowe związane z technologiami cyfrowymi, instytucje edukacyjne i pozarządowe, których celem dodatkowym będzie współpraca w działaniach podnoszących świadomość wagi kompetencji cyfrowych, kształcenie odpowiednich postaw społecznych jak i dostarczanie najwyższej jakości, innowacyjnych usług i produktów z tego obszaru.


Digital Creative Cluster założył skupienie swoich działań wokół zagadnień merytorycznie związanych z funkcjonowaniem:

czyli powstawaniem i dystrybucją wiedzy cyfrowej w różnych zastosowaniach przemysłu kreatywnego.

Szczególnym celem SoftArchitect w działalności w klastrze jest rozwój i promocja rozwiązań związanych z Research 4.0 i transformacją cyfrową na rynku badań, przy synergicznej współpracy z firmami gamingowymi i edukacyjnymi.

#Klaster
#Cyfryzacja
#Transformacja
#EduTech
#GameDev
#Research40
#Technologia