Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
27 lipca 2022

TRANSFORMACJA CYFROWA RYNKU BADAŃ - RESEARCH 4.0

Podnoszenie jakości zbieranych danych, poprawa efektywności operacji biznesowych oraz odpowiednie projektowanie i zarządzanie badaniami online to główne założenia transformacji cyfrowej rynku badań Research 4.0.

Od pierwszych badań online w Polsce upłynęło już ponad 20 lat. Ostatnie lata przyniosły dynamiczne zmiany technologiczne, społeczne czy ekonomiczne, w wyniku których świat zmienił się na naszych oczach. W obliczu zachodzącej transformacji cyfrowej 4.0 warto zadać sobie pytanie, czy po wdrożeniu Retail 4.0 i Human Resources 4.0 nadchodzi czas na podobną transformację w świecie badań?

SoftArchitect, czyli Misja Research 4.0

Niedopasowanie metod i narzędzi badawczych do zachodzących zmian technologicznych i przemian społecznych jest obecnie jednym z poważnych problemów branży badawczej na całym świecie. Aktualnie większość klasycznych rozwiązań i narzędzi badawczych nadal tkwi w poprzedniej epoce, a to finalnie przekłada się na pozyskiwanie danych coraz niższej jakości.

SoftArchitect uważa, że rozwój rynku badawczego powinien koncentrować się na poszukiwaniu nowych standardów prowadzenia badań, dzięki którym wzrośnie satysfakcja i zaangażowanie respondentów. Kierunkiem dla poprawy jakości badań powinien być rozwój obszaru korzyści, powiązany z walutą emocjonalną (respontaiment). Firmy badawcze powinny też aktywnie kreować atrakcyjny i wartościowy wizerunek całej branży badawczej i paneli internetowych.

Aby zapewnić respondentowi wartościową podróż przez świat badań 4.0 potrzebna jest zmiana paradygmatu w relacjach pomiędzy agencjami a respondentami. Dla firm badawczych oznacza to konieczność dopasowania się i znalezienia nowych metod i narzędzi prowadzenia badań, rozpoczynając od kanałów kontaktu z respondentem, poprzez dynamiczną analizę zaangażowania, zarządzanie wartościowymi relacjami, wdrożeniu nowych technologii, na przygotowaniu specjalistów kończąc. To ważny i konieczny krok branży badawczej w kierunku transformacji cyfrowej 4.0.

Kamienieniem węgielnym dla transformacji cyfrowej Research 4.0 jest pozyskiwanie, integracja i analiza danych wysokiej jakości z wielu źródeł. SoftArchitect z uwagi na wieloletnie doświadczenie zarówno w branży badawczej jak i informatycznej, widzi swoją wiodącą rolę w rozwijaniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Od wielu lat projektuje i buduje społeczności badawcze zrzeszające setki tysięcy uczestników. Dostarcza zaawansowane technologicznie produkty, usługi oraz dedykowane rozwiązania programistyczne dla całego rynku badań, retail oraz HR.

Badania czasów 2000 vs Badania 4.0

Rys. Badania czasów 2000 vs Badania 4.0

SoftArchitect aktywnie wspiera branżę badawczą na drodze transformacji cyfrowej 4.0 realizując od lipca br. bezpłatne warsztaty dla branży badawczej, firm i instytucji. Tematem warsztatów jest projektowanie i zarządzanie badaniami w Internecie (CAWI) dla podnoszenia jakości zbieranych danych i poprawy efektywności operacji biznesowych. Pierwsze takie szkolenie odbyło się w Grupie radiowej TIME S.A.

Korzystanie z badań CAWI realizowanych na panelach w ostatnim czasie wzrosło i utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyczyniły się do tego zmiany społeczne, które dodatkowo przyspieszyła pandemia ubiegłych lat. Warsztaty SoftArchitect wpisują się w naszą strategię rozwoju badań i pomagają dostosowywać je do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Tylko na dobrym jakościowo badaniu możemy opierać wyciąganie celnych wniosków marketingowych i biznesowych. – Iwona Matysiak, dyrektor Działu Badań i Analiz, Time S.A.

Ważnym akcentem w działaniach SoftArchitect jest świadomość, że po drugiej stronie technologii do zbierania danych jest człowiek ze swoimi potrzebami i motywacjami. Dlatego SoftArchitect przeprowadził pierwsze na polskim rynku badanie respondentów „Kim jest polski respondent?”. Projekt zrealizowany w 2022 roku wspólnie z HERSTORIES wykazał, że zwiększanie atrakcyjności ankiet, interakcja z respondentem, utrzymanie dobrej oceny i zadowolenia z udziału w badaniu, dynamiczna analiza zaangażowania, zarządzanie wartościowymi relacjami, wdrożenia nowych technologii oraz dobrej jakości szkolenia specjalistów ds. badań przekładają się w sposób istotny na jakość uzyskanych danych.

Sytuacja na polskim rynku wygląda korzystniej niż na rynkach rozwiniętych, gdzie duża liczba ankiet realizowanych techniką CAWI w połączeniu z brakiem troski o relacje i satysfakcję uczestników paneli powoduje spadek jakości pozyskiwanych danych. Uważamy jednak, że polski rynek badawczy ma wielką szansę by utrzymać wysoki poziom jakości pozyskiwanych danych poprzez budowanie pozytywnego wizerunku badań, utrzymanie zaangażowania uczestników, co wymaga stałego rozwoju procedur i narzędzi technologicznych, wspierających cały proces badawczy. – Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

Transformacja cyfrowa rynku badań - Research 4.0

Jesteśmy świadkami wchodzenia w proces zmian związanych z transformacją cyfrową w ramach koncepcji Industry 4.0. Czy po wdrożeniu Retail 4.0, czy Human Resources 4.0 przyjdzie czas na podobną transformację w świecie badań?

Jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce respondenci, tak jak konsumenci, będą domagali się interakcji na ich warunkach. Będą wymagali łatwych, angażujących i spersonalizowanych kontaktów. Będziemy, tak jak w świecie konsumentów, obserwowali rosnący trend w kierunku natychmiastowej informacji zwrotnej, natychmiastowego i otwartego dostępu, osobistej obsługi.

Aby zapewnić respondentowi wartościową podróż przez świat badań 4.0, potrzebna będzie zmiana paradygmatu w relacjach pomiędzy agencjami a respondentami. Dla firm badawczych oznacza to konieczność dopasowania się i znalezienia nowych metod oraz narzędzi prowadzenia badań. Rozpoczynając od kanałów kontaktu z respondentem, poprzez dynamiczną analizę zaangażowania, zarządzanie wartościowymi relacjami, wdrożeniu nowych technologii, na przygotowaniu specjalistów kończąc. SoftArchitect przygotowuje się do tej misji. Chce wspierać branżę badawczą na drodze transformacji cyfrowej sięgając po nową jakość danych i lepszą efektywność operacji biznesowych.

Badania CAWI w Polsce

Badania CAWI są podstawową techniką zbierania danych o konsumentach, w której wykorzystywany jest kwestionariusz ankiety, wysyłany respondentom do wypełnienia drogą elektroniczną. Obecnie to najczęściej wybierana technika badawcza na polskich i zagranicznych rynkach. Uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod pozyskiwania danych do badań ilościowych. Umożliwia szybką i skuteczną realizację wywiadu poprzez samodzielne wypełnienie kwestionariusza w dogodnym dla respondenta czasie. Główne atuty badań CAWI to niższe koszty dotarcia do respondenta i wysoka jakość zebranych danych. Wg PTBRiO w 2020 roku, w badaniach CAWI udział wzięło 8,7 miliona respondentów, co stanowi 72,9% badanych w Polsce.

SoftArchitect - więcej niż programowanie

SoftArchitect to lider wśród firm programistycznych, dostarczających rozwiązania dla rynku badań. Swoje działania opiera na wieloletnim doświadczeniu w branży badawczej i informatycznej. Za pomocą własnych rozwiązań i narzędzi technologicznych wspiera procesy zbierania danych na potrzeby m.in. badań rynku, HR i sprzedaży. Zorientowany w kierunku transformacji 4.0 czyli pozyskiwania, integracji i analizy danych z wielu źródeł. Od wielu lat projektuje i buduje społeczności badawcze zrzeszające setki tysięcy uczestników. Produkty OnFly i FlyBlog są używane przez największe agencje badawcze w kraju i na świecie.

#BadaniaOnline
#CAWI
#Respondenci
#Respontainment
#PanelBadawczy
#Responsument
#Research40