Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
21 września 2023

SOFTARCHITECT I POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH (PIAP) PARTNERAMI

SoftArchitect, dostawca innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych oraz Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój innowacyjnych metod, technik i narzędzi badawczych.

Głównym tematem partnerstwa jest rozwój ankiet cyfrowych do badań konsumenckich z uwzględnieniem technik online na urządzeniach mobilnych, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarach realizacji projektów promocyjnych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Umowę współpracy podpisali Jacek Kozłowski Prezes Zarządu PIAP, Edyta Lisowska Wiceprezeska Zarządu PIAP oraz Rafał Sobczak, Prezes SoftArchitect.

Pozostałe obszary współpracy PIAP i SoftArchitect to:

Współpraca SoftArchitect z Uniwersytetem Łódzkim

„Doskonale wiemy, jak skutecznym narzędziem są upominki reklamowe zarówno w budowaniu relacji z klientami, jak i w budowaniu marki własnej. PIAP prowadząc badania obserwuje trendy, zmiany, szanse i zagrożenia w branży artykułów promocyjnych. Zebrane w ramach badań opinie służą przygotowaniu raportów, które są udostępniane nie tylko członkom Izby, ale również wszystkim zainteresowanym wzbogacając tym samym wiedzę i świadomość na temat wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem branży.” – Paweł Wielkopolan, dyrektor Biura Zarządu PIAP.

„Bezpośrednia interakcja z Klientami to również sposobność do wyrażenia naszego zaangażowania w ich potrzeby, opinie i sugestie. Wprowadzając elementy interakcji do tradycyjnej formy ankiety, stajemy się bardziej dostępni i atrakcyjni jako partner biznesowy. Ankiety empatyczne, takie jak OnFly EQ™ stanowią innowacyjne narzędzie, które umożliwia nam nie tylko zbieranie cennych informacji, ale także tworzenie autentycznych relacji, które budują więź i zrozumienie. Partnerstwo z PIAP to nasz kolejny krok w kierunku transformacji Research 4.0.” – Rafał Sobczak, prezes SoftArchitect.

„W dobie zmieniających się potrzeb konsumenckich istnieje potrzeba opracowania najlepszych praktyk związanych z usprawnianiem modeli komunikacyjnych. Dzięki zaawansowanym narzędziom cyfrowym takim jak OnFly EQ™ możemy tworzyć przekazy komunikacyjne i promocyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów oraz jednocześnie otrzymywać zwrotnie dane, które są podstawą do podejmowania właściwych decyzji w biznesie. Cieszymy się z nawiązanego partnerstwa, bo razem możemy więcej ;)” – Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. rozwoju SoftArchitect.

Polska firma technologiczna SoftArchitect dołączyła do grona Partnerów Uniwersytetu Łódzkiego, m.in.: Accenture Polska, Nordea, PwC, KGHM, Rossmann i Fujitsu.


Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP)

Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) to grupa ekspertów i profesjonalistów z branży reklamowej. Od 2007 roku zrzesza firmy zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, a także przedsiębiorstwa prowadzące działalność jako agencje reklamowe. Misją stowarzyszenia jest partnerskie stymulowanie rozwoju branży artykułów reklamowych i tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla efektywnego funkcjonowania podmiotów działających na tym rynku oraz wspieranie działań mających na celu popularyzację artykułu reklamowego w sektorze działań marketingowych. PIAP zrzesza 177 firm członkowskich.
Więcej na: https://piap-org.pl.

SoftArchitect

SoftArchitect jest pionierem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży badawczej. Sukcesywnie buduje strategiczne partnerstwa z podmiotami, które są interesariuszami obszaru badań społecznych i rynkowych. W lutym warszawska firma weszła do światowej organizacji Insights Association (https://softarchitect.pl/softarchitect-w-insights-association), która zajmuje się m.in. ustanawianiem standardów prowadzenia badań i uzyskiwaniem wysokiej jakości danych w badaniach rynku. Priorytetem strategicznym polskiej firmy jest cyfrowa transformacja rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się w trwającą na świecie czwartą rewolucję przemysłową. Jej najbardziej znane rozwiązania do prowadzenia badań to FlyBlog™ (badania jakościowe) i OnFly Pro™ (badania ilościowe).

#PIAP
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument