Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
29 maja 2023

SOFTARCHITECT I UNIWERSYTET ŁÓDZKI PODPISAŁY UMOWĘ O WSPÓŁPRACY

29 maja br. na Uniwersytecie Łódzkim podpisana została umowa o współpracy między firmą SoftArchitect, dostawcą innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych, a Uniwersytetem Łódzkim. Zawarte porozumienie dotyczy wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.

Celem partnerstwa jest podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym na rzecz poprawy jakości i wizerunku badań oraz zachęcania do uczestnictwa w nich osób z młodszych grup wiekowych.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 29 maja br. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, umowę podpisali ze strony uczelni prof. Agnieszka Kurczewska, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem oraz Rafał Sobczak, prezes SoftArchitect.

Obie strony porozumienia zadeklarowały otwartość na wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarach testowania innowacyjnych rozwiązań do zbierania danych w badaniach z młodymi generacjami respondentów oraz realizowanie projektów naukowych, badawczo-rozwojowych, czy edukacyjnych przez wspólne zespoły.

Współpraca SoftArchitect z Uniwersytetem Łódzkim Zdjęcie: Uniwersytet Łódzki

„Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą SoftArchitect, pionierem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań służących zbieraniu, analizie i prezentacji danych ma dla działalności naukowo-badawczej realizowanej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ znaczenie strategiczne, ugruntowane merytorycznie, formalnie, a także organizacyjnie. Powyższa współpraca wpisuje się w cyfrową transformację przestrzeni badawczej, jest źródłem know-how w zakresie realizowanych procedur badawczych, a docelowo dotyczyć ma partnerstwa w projektach badawczych. Powyższa współpraca jest także źródłem nowych standardów prowadzenia badań i rozwoju kompetencji badawczych nauczycieli akademickich. Jako Wydział prowadzący badania w szeroko rozumianej rzeczywistości społeczno-kulturowej, w tym edukacyjnej, uwrażliwieni jesteśmy na etyczne, formalno-prawne podstawy takiego działania i wynikające z tych podstaw uwarunkowania. Mam nadzieję, że także ten zakres współpracy przyniesie efekty w postaci np. zaprojektowania i standaryzacji technik oraz narzędzi badawczych, czy też przygotowywania narzędzi do realizacji badań longitudi-nalnych, pozwalających porównywać wyniki w perspektywie norm ogólnopolskich, np. dot. poziomu aktywności fizycznej nastolatków. Współpraca z firmą SoftArchitect to dla nas wyróżnienie i zobowiązanie, a przede wszystkim nowe otwarcie, dotyczące jakości działalności naukowo-badawczej realizowanej na WNoW UŁ.” – prof. Alina Wróbel, Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

„Partnerstwo z Uniwersytetem Łódzkim to dla nas wielki zaszczyt i bardzo ważny krok w kierunku realizacji założeń transformacji cyfrowej rynku badań Reserach 4.0. Uniwersytet Łódzki to jedna z najlepszych uczelni publicznych w Polsce o prawie 80-letniej tradycji. To nowoczesna i dynamiczna uczelnia, która nadąża za wymogami współczesnego świata. Świadczą o tym mocne partnerstwa ze światem biznesu. Jako partnerzy mamy wspólne cele. Są nimi upowszechnianie najlepszych praktyk związanych z projektowaniem inteligentnych badań, testowanie innowacyjnych rozwiązań do zbierania danych oraz poprawa jakości i wizerunku badań. Dostęp do wiedzy wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej oraz badań prowadzonych na uniwersytecie traktujemy jako wyjątkowe wyróżnienie. Wykorzystamy tę szansę i dołożymy starań, by jak najszybciej uruchomić i zrealizować pierwszy z planowanych projektów naukowo – badawczych w obszarze młodych generacji respondentów. ” – Rafał Sobczak, prezes SoftArchitect.

„Rozwój rynku badawczego powinien być ukierunkowany na poszukiwanie nowych standardów prowadzenia badań, dzięki którym wzrośnie satysfakcja respondentów– ważnego ogniwa procesu badawczego. W ramach partnerstwa z Uniwersytetem Łódzkim chcemy dzielić się wynikami i wnioskami z badań na temat motywacji i potrzeb osób biorących udział w badaniach, zapewniać doradztwo technologiczne i merytoryczne w zakresie badań online, społeczności internetowych, w tym technologii baz danych, czy doboru prób. Chcemy organizować szkolenia z zakresu badań online oraz inicjować dyskusje na temat wyzwań w tym obszarze. Mam nadzieję, że nasze partnerskie projekty dodatkowo przełożą się na promocję polskiej nauki i technologii w kraju i na świecie.” – Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. rozwoju SoftArchitect.

Polska firma technologiczna SoftArchitect dołączyła do grona Partnerów Uniwersytetu Łódzkiego, m.in.: Accenture Polska, Nordea, PwC, KGHM, Rossmann i Fujitsu.


Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to największa w Łodzi i regionie oraz jedna z największych w Polsce uczelnia publiczna. Właśnie weszła w 79. rok działalności. Kształci 24 750 studentów z kraju i zagranicy na ponad dwustu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia oraz jednolitych. Kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni tworzy 2249 pracowników, w tym 563 profesorów uczelni i 211 profesorów tytularnych. Liczne projekty badawcze prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim przypisać można do prawie trzydziestu dyscyplin naukowych. Uniwersytet Łódzki jest członkiem European University of Post-Industrial Cities (UNIC), jednego z europejskich sojuszy akademickich, zrzeszającego uczelnie z europejskich miast poprzemysłowych. Wraz z pięcioma innymi uczelniami publicznymi w Łodzi tworzy Łódzkie Porozumienie Akademickie.
Więcej na: https://uni.lodz.pl.

SoftArchitect

SoftArchitect jest pionierem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży badawczej. Sukcesywnie buduje strategiczne partnerstwa z podmiotami, które są interesariuszami obszaru badań społecznych i rynkowych. W lutym warszawska firma weszła do światowej organizacji Insights Association (https://softarchitect.pl/softarchitect-w-insights-association), która zajmuje się m.in. ustanawianiem standardów prowadzenia badań i uzyskiwaniem wysokiej jakości danych w badaniach rynku. Priorytetem strategicznym polskiej firmy jest cyfrowa transformacja rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się w trwającą na świecie czwartą rewolucję przemysłową. Jej najbardziej znane rozwiązania do prowadzenia badań to FlyBlog™ (badania jakościowe) i OnFly Pro™ (badania ilościowe).

#UŁ
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument