Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
17 lutego 2023

SoftArchitect w Insights Association

SoftArchitect, polska firma programistyczna dostarczająca rozwiązania dla rynku badań została członkiem Insights Association, globalnej organizacji branży badawczej. Głównymi tematami partnerskiej współpracy są zagadnienia związane z podnoszeniem jakości zbieranych danych, zabezpieczeń przed oszustwami i humanizacją procesów badań internetowych.

Insights Association to światowa organizacja branżowa z siedzibą w Waszyngtonie, która zrzesza firmy zajmujące się badaniami marketingowymi i analizą danych. SoftArchitect kładzie nacisk na budowę aliansów z podmiotami i instytucjami, których celem jest optymalizowanie szans i możliwości w obszarze działań badawczych. Członkostwo w Insights Association pozwoli SoftArchitect na zdobywanie najlepszych praktyk związanych z cyfryzacją produktów i usług, projektowaniem inteligentnych badań oraz usprawnianiem modeli biznesowych.

SoftArchitect w Insights Association - globalnej organizacji branży badawczej

„Z wielką satysfakcją odebraliśmy wiadomość o przyjęciu nas do Insights Association, globalnej organizacji branżowej z siedzibą w USA, której członkami są międzynarodowe firmy badawcze i res-technologiczne. Udział w pracach Insights Association umożliwia nam poznanie najlepszych praktyk i standardów jednego z wiodących stowarzyszeń branżowych. Ważnymi tematami naszej współpracy są zagadnienia podnoszenia jakości zbieranych danych, zabezpieczeń przed oszustwami i humanizacja procesów badań internetowych.” – Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

SoftArchitect w swojej działalności koncentruje się na poszukiwaniu nowych standardów prowadzenia badań, dzięki którym wzrośnie jakość danych, zaangażowanie respondentów oraz ich satysfakcja. Priorytetem strategicznym polskiej firmy jest cyfrowa transformacja rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się w trwającą na świecie czwartą rewolucję przemysłową.

„W konsekwencji dynamicznie rozwijających się narzędzi do badań online, jednym z poważnych problemów organizacji badawczych na całym świecie jest coraz niższa jakość zbieranych danych, zarówno z uwagi na niedopasowanie klasycznych metod i narzędzi do zachodzących przemian społecznych i technologicznych, jak i rosnąca skala oszustw. W Insights Association współtworzymy grupę roboczą Data Integration Initiative (DII Council), której zadaniem jest wyjście naprzeciw temu problemowi i wypracowanie innowacyjnych standardów zbierania, analizy i prezentacji danych wysokiej jakości.” – Grzegorz Kowalski, New Business Director SoftArchitect.

Czym jest Insights Association?

Insights Association działa na globalnym rynku od 2017, została utworzona w wyniku połączenia Council of American Survey Research Organizations (CASRO) i Marketing Research Association (MRA). Celem działalności stowarzyszenia jest rozwój branż Insights i Analytics oraz promowanie ich niepodważalnej roli w zwiększaniu wpływu na otoczenie biznesowe. Organizacja zrzesza ponad 325 firm na całym świecie. Inwestuje w standardy jakości, rzecznictwo prawne i biznesowe, edukację, certyfikację oraz wspiera członków organizacji w ich rozwoju. Więcej na stronie: Insightsassociation.org.


SoftArchitect to lider wśród polskich firm programistycznych, dostarczających rozwiązania dla rynku badań. Za pomocą własnych rozwiązań i narzędzi technologicznych wspiera procesy zbierania danych na potrzeby m.in. badań rynku, HR i sprzedaży. Zorientowany w kierunku transformacji cyfrowej 4.0, czyli pozyskiwania, integracji i analizy danych z wielu źródeł, od wielu lat projektuje i buduje społeczności badawcze zrzeszające setki tysięcy uczestników. Produkty OnFly™ i FlyBlog™ są używane przez największe agencje badawcze w kraju i na świecie. SoftArchitect ma relacje biznesowe z większością agencji badawczych Polsce (zarówno międzynarodowych, jak i lokalnych) oraz firmami obszaru ICT. Aktywnie angażuje się w budowanie strategicznych partnerstw z podmiotami rynku badawczego, wspierając kreowanie wizerunku tego obszaru.

#InsightsAssociation
#DataIntegrationInitiative
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument