Bulletin board discussion z młodzieżą dotyczący profilaktyki uzależnień

Klient SoftArchitect

Klient

4P

Grupa produktowa

Grupa produktowa

FlyBlog

Termin realizacji

Termin realizacji

1 tydzień

Projekt

Udostępnienie platformy FlyBlog na 7 dni.

Przeprowadzenie szkolenia moderatorów.

Wsparcie techniczne moderatora w trakcie trwania projektu.

Eksport wyników platformy do ustalonego formatu danych.

Case study

Mieliśmy przyjemność współpracy z firmą 4P przy bardzo wymagającym i delikatnym projekcie badawczym, dotyczącym uzależnień / używek młodzieży.

Nasz FlyBlog pozwolił zrealizować badanie w trybie dzienniczkowym, tj. uczestnicy mieli poczucie pełnej anonimowości, co pozwoliło uzyskać wyczerpujące i szczere odpowiedzi.

Ze względu na specyfikę projektu, a także wiek uczestników, ważna była również łatwa dostępność platformy na urządzeniach mobilnych (smartfonach), tak aby uczestnicy mogli w każdej chwili zalogować się i zrealizować powierzone im zadania.

Pracownik SoftArchitect

Aleksandra Fedorowicz

Software Developer

Nasze działania

  1. udostępnienie platformy FlyBlog do jakościowej dyskusji z młodzieżą
  2. szkolenie moderatorów
  3. umieszczenie zadań dla uczestników
  4. wsparcie techniczne i merytoryczne w czasie trwania projektu
  5. eksport wyników z badania

Podsumowanie

FlyBlog jest już naszym domyślnym narzędziem do realizacji badań BBD. W przypadku badania z młodzieżą na tak trudny temat jak uzależnienia / używki FlyBlog sprawdził się doskonaledał poczucie anonimowości, a jednocześnie był łatwy w obsłudze, dzięki czemu dostaliśmy wyczerpujące i szczere odpowiedzi.

Z firmą SoftArchitect współpracuje się bezproblemowo – są elastyczni, szybko reagują na ewentualne problemy i, co najcenniejsze, rozwijają FlyBlog słuchając potrzeb badaczy.

Aleksandra Olkowska

Starszy Kierownik Projektu

4P Research Mix Sp. z o.o.

Logo 4P Research Mix

Zobacz też inne case study