FlyBlog dla lokalnych animatorów wraz z ankietą dzienniczkową

Klient SoftArchitect

Klient

Danae

Grupa produktowa

Grupa produktowa

FlyBlog

Termin realizacji

Termin realizacji

2 tygodnie

Projekt

Udostępnienie platformy FlyBlog oraz oprogramowanie ankiety dzienniczkowej (7 dni) z interaktywną mapą (Google Maps) do zaznaczania miejsc pobytu respondentów w trakcie opisywanego dnia.

Przeprowadziliśmy szkolenie moderatorów z platformy, a także służyliśmy wsparciem technicznym w trakcie trwania projektu.

Na koniec projektu dokonaliśmy wizualizacji wyników ilościowych na interaktywnej mapie (Google Maps).

Case study

W projekcie zintegrowaliśmy ankietę dzienniczkową z platformą jakościową. Wyniki ankiet pokazywały się na platformie w postaci wpisów, co pozwoliło o nich dyskutować na bieżąco.

Pracownik SoftArchitect

Aleksandra Fedorowicz

Software Developer

Nasze działania

  1. udostępnienie platformy FlyBlog do jakościowej dyskusji z animatorami
  2. szkolenie moderatorów
  3. przygotowanie ankiety dzienniczkowej zintegrowanej z platformą
  4. wsparcie techniczne i merytoryczne w czasie trwania projektu
  5. wizualizacja wyników dzienniczka na mapie.

Podsumowanie

Zlecenie dotyczyło zorganizowania platformy/bloga lokalnych animatorów życia kulturalnego. Zależało nam na miejscu gdzie będą mogli zaprezentować siebie, swój styl życia, dokonania i zaangażowanie w życie społeczności. Platforma pomogła nam zebrać ciekawe insighty, inspirujące zdjęcia i filmy.

Platforma wydała nam się miejscem przyjaznym dla lokalnych animatorów, intuicyjnym oraz atrakcyjnym wizualnie. Także dostępne opcje w postaci dodawania materiałów audio/video, oznaczanie lokalizacji na mapie, łączenie technik kwestionariuszowych (ilościowych) z jakościowymi oraz wypowiedziami tekstowymi to coś czego szukaliśmy w naszym projekcie. Możliwość obserwowania postępów projektu na platformie przez różnych interesariuszy to dodatkowy atut.

Zespół z którym współpracowaliśmy okazał się być bardzo elastyczny i responsywny: szybko odpowiadali na nasze potrzeby i zmiany. Dodatkowo przed rozpoczęciem badania platforma była dostosowana do naszych specyficznych potrzeb i oczekiwań.

Platforma spełniła nasze oczekiwania, była przystępna cenowo i pozwoliła na zebranie kompletnych, ciekawych materiałów. Nasz Klient zewnętrzny również pozytywnie ocenił wyniki badania i podkreślał wartość zgromadzonych za pomocą platformy danych oraz pozytywny wpływ na dalsze działania organizacji.

Helena Orzechowska

Kierownik Projektów Badawczych

Danae Sp. z o.o.

Logo Danae

Zobacz też inne case study