System ankietowania OnFly dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Klient SoftArchitect

Klient

Umbrella Consulting

Grupa produktowa

Grupa produktowa

Platforma OnFly

Termin realizacji

Termin realizacji

sierpień-grudzień 2019

Projekt

Zaprojektowanie i oprogramowanie systemu ankietowania dla Urzędu Miasta Wałbrzych wraz z opracowaniem dwóch narzędzi badawczych (2 kwestionariuszy), wdrożeniem rozwiązania na serwerze UM oraz przeszkoleniem użytkowników końcowych.

Zlecenie było wykonane w ramach projektu „Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Case study

Dzięki Panu Marcinowi Walczakowi z firmy Umbrella Consulting, mogliśmy zrozumieć specyfikę działania JST i odnaleźć się w dotąd nam nieznanej rzeczywistości. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy OnFly do samodzielnego ankietowania, aby Urząd mógł zbierać opinie mieszkańców w sposób rzetelny i profesjonalny.

Pracownik SoftArchitect

Rafał Sobczak

CEO

Nasze działania

  1. konsultacje metodologiczne i techniczne z Klientem końcowym (Urząd Miasta Wałbrzych)
  2. opracowanie 2 narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet)
  3. zaprojektowanie i przygotowanie oprogramowania do samodzielnego ankietowania mieszkańców miasta
  4. wdrożenie oprogramowania na serwerze Urzędu Miasta
  5. szkolenie użytkowników systemu
  6. nadzór techniczny i merytoryczny przez 6 miesięcy od momentu wdrożenia.

Podsumowanie

Projekt wdrożenia systemu był kompleksowy i składał się z opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania koncepcji wdrożenia, przygotowania oprogramowania, przeprowadzenia testów oraz wdrożenia na serwerze Urzędu Miasta. Możemy zarekomendować firmę SoftArchitect jako profesjonalnego Wykonawcę.

Marcin Walczak

Kierownik projektu

Umbrella Consulting Sp. z o.o.

Logo Umbrella Consulting

Zobacz też inne case study