Wielojęzykowy skrypt ankiety z modułem MaxDiff oraz pomiarami czasu reakcji

Klient SoftArchitect

Klient

Difference

Grupa produktowa

Grupa produktowa

Skrypty

Termin realizacji

Termin realizacji

5 dni

Projekt

Przygotowanie skryptu ankiety CAWI w 3 wersjach językowych z modułami MaxDiff i pomiaru czasów reakcji oraz komponentem do zaznaczania słów kluczowych w prezentowanym koncepcie.

Udostępnienie narzędzia do kontroli realizacji badania (w tym kwot stratyfikacyjnych) oraz do ściągania na życzenie danych z badania w formacie SPSS.

Case study

W ramach stałej współpracy z firmą Difference, otrzymaliśmy zlecenie przygotowania ankiety wielojęzykowej do badania międzynarodowego. Badanie ma charakter powtarzalny. Wyzwaniem w tym projekcie było zaprojektowanie rozwiązania programistycznego w ten sposób, aby umożliwić łatwą modyfikację skryptu w czasie ze względu na różne wersje językowe oraz prezentowane koncepty. W badaniu wykorzystano techniki badawcze takie jak maxdiff, pomiar czasu reakcji czy też ocena konceptów tekstowych. Skrypt losował także elementy poddawane ocenie przez Respondenta. Należy zauważyć, że na powodzenie projektu miała również wpływ wysoka jakość przesłanego kwestionariusza przez Klienta.

Pracownik SoftArchitect

Kamil Mularski

Data Management Consultant

Nasze działania

  1. konsultacje metodologiczne i techniczne z Klientem
  2. opracowanie skryptu ankiety w narzędziu OnFly z wykorzystaniem szablonu dedykowanego dla Klienta (kolory UI, logo)
  3. integracja ankiety ze wskazanymi dostawcami próby (panelami internetowymi)
  4. udostępnienie linku testowego
  5. udostępnienie narzędzia do kontroli kwot w badaniu oraz do podglądu realizacji (w tym statystyka krótkich czasów wypełnienia)
  6. udostępnienie narzędzia OnDemand do eksportu wyników badania w formacie SPSS na życzenie.

Podsumowanie

Z firmą SoftArchitect współpracujemy już od blisko 2 lat w zakresie programowania skryptów do badań CAWI, CATI i CAPI, a od niedawna również wykorzystujemy oprogramowanie napisane przez SoftArchitect do prowadzenia społeczności badawczych online.

Firma SoftArchitect została przez nas wybrana ostatnio do napisania oprogramowania skryptowego do bardzo trudnego projektu realizowanego na rynku belgijskim. W ramach pracy przy tym projekcie informatycy SoftArchitect zaprojektowali kwestionariusz CAWI wykorzystując zaawansowane techniki zbierania danych takie jak maxdiff z przekierowaniem parametrów wynikowych do dalszych pytań, zaawansowane filtry dynamiczne, narzędzie do zaznaczania słów kluczowych w tekście oraz pomiary czasów reakcji. Należy dodać, że skrypt CAWI został zaprogramowany w 3 różnych językach używanych w Belgii.

Współpracę z firmą SoftArchitect oceniamy bardzo wysoko. Wszystkie projekty są realizowane rzetelnie, terminowo z dbałością o najwyższą jakość. Doceniamy również to, że SoftArchitect ciągle rozwija i unowocześnia swoje produkty i aplikacje – dając nowe nam możliwości w zbieraniu danych różnymi technikami.

Piotr Jakubowski

Managing Partner

Difference Sp. z o.o.

Logo Difference

Zobacz też inne case study