Próba kwotowo-losowa do badania CATI/CAPI

Klient SoftArchitect

Klient

Realizacja

Grupa produktowa

Grupa produktowa

Próby

Termin realizacji

Termin realizacji

3 tygodnie

Projekt

Opracowanie bazy danych firm z branż: turystyka, budownictwo, informatyka, finanse, ubezpieczenia oraz firmy szkoleniowe na podstawie bazy danych klienta, wywiadowni gospodarczej oraz dostępnych rejestrów (REGON, SIO RIS, KRS).

Przygotowanie próby kwotowo-losowej do badania (N= ok. 10000).

Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces realizacji badania multimodalnego (CATI / CAPI).

Case study

Badanie sektorowe dla firmy Realizacja stanowiło szczególne wyzwanie ze względu na stopień skomplikowania próby oraz jej terenowej realizacji. Wymóg wysokiego response rate kazał położyć szczególny nacisk na drobiazgowe przygotowanie operatu badania (weryfikację istnienia firm oraz danych kontaktowych, wyczerpujący charakter tych baz). Złożoność procesu badawczego pociągnęła za sobą konieczność zastosowanie dodatkowych rozwiązań informatycznych usprawniających komunikację na poziomie bazodanowym między studiem CATI a jednostkami terenowymi. Terminowe przygotowanie wszystkich narzędzi informatycznych usprawniło rozpoczęcie i prowadzenie działań terenowych oraz finalizację badania.

Pracownik SoftArchitect

Mateusz Kopacz

Data Management Consultant

Nasze działania

  1. opracowanie bazy danych firm z branż: turystyka, budownictwo, informatyka, finanse, ubezpieczenia oraz firmy szkoleniowe na podstawie bazy danych klienta, wywiadowni gospodarczej oraz dostępnych rejestrów (REGON, SIO RIS, KRS)
  2. weryfikacja jakości bazy, deduplikacja oraz normalizacja bazy pod kątem kryteriów kwalifikujących do badania
  3. przygotowanie struktury populacyjnej firm oraz prób kwotowo-losowych do badania technikami CATI/CAPI (N = ok. 10000)
  4. oprogramowanie narzędzi do automatycznego zarządzania rekordami rezerwowymi w próbie oraz synchronizacji umówionych wizyt w firmach między systemem CATI a aplikacją ankietera CAPI.

Podsumowanie

Stanęliśmy przed realizacją bardzo obszernego i złożonego projektu B2B dla instytucji publicznej, w którym potrzebowaliśmy zarówno pomocy programistycznej, przygotowania prób, programu do zarządzania próbą (rekordy zrekrutowane w studiu CATI oraz F2F), skryptów powiązanych z próbami – wszystko aktualizowane w czasie rzeczywistym. Setki zmian logistycznych w ciągu doby. Najważniejsze było znalezienie dostawcy, który wykonałby szereg skomplikowanych operacji a w efekcie maksymalnie i bezbłędnie zautomatyzował procesy informatyczno-programistyczne, które umożliwiałyby nam płynną realizację w terenie. Szukaliśmy jednocześnie kogoś, kto będzie zorientowany w branży badań rynku i będzie w stanie merytorycznie wspierać nas podczas całego procesu, kogoś, kto będzie rozumiał w języku badawczym i niemal symultanicznie przekładał na język programistyczny. Kogoś z doświadczeniem, niezawodnego, kto w zaplanowanym czasie dostarczy nam narzędzia. Wybraliśmy SoftArchitect. Już po pierwszym spotkaniu wiedzieliśmy, że chcemy z Nimi pracować, że znaleźliśmy dokładnie taką firmę, której szukaliśmy, a w niej ludzi o dużej wiedzy i chęciach do podejmowania wspólnych wyzwań.

Zdecydowaliśmy się na wybór oferty SoftArchitect przede wszystkim dlatego, że mieliśmy zapewnioną stałą, bieżącą obsługę i bardzo szybką reakcję na nasze potrzeby, które w trakcie realizacji badania ciągle się zmieniały. Poza ekspresowym wykonywaniem zlecenia mogliśmy liczyć na kompleksowe doradztwo programistyczno-badawcze. Wspólnie omawialiśmy mocne i słabe strony pojawiających się rozwiązań i razem wybraliśmy najlepsze. Ostatecznie po przeanalizowaniu oferty SoftArchitect okazało się, że zaproponowali najsensowniejsze rozwiązania, o najkrótszym czasie wykonania i w dobrym stosunku ceny do nich.

Ten projekt był ogólnie ogromnym wyzwaniem. Każda operacja, zarówno w procesie przygotowania, realizacji (gromadzenia danych), przy pracach wewnętrznych związanych ze zmianami w próbie, automatycznym zastępowaniem rekordów, ciągłym rekrutowaniem firm do badania (dwutorowo: CATI i F2F), wytyczaniem zadań dla ankieterów na każdy dzień, automatycznym wysyłaniem raportów z postępu prac oraz przypomnieniami o nieuzupełnionym rejestrze kontaktów – to wszystko działało spójnie i bezproblemowo, jedno wynikało z drugiego (obwarowane setkami albo i tysiącami warunków) – taką „maszynę” stworzyli dla nas ludzie z SoftArchitect. Gigantyczne przedsięwzięcie, wspólne nowe doświadczenie, wiele wyniesionych nauk, ale też ogrom satysfakcji i dumy, że razem to zrobiliśmy.

Ekipa z SoftArchitect zrobiła na nas ogromne wrażenie, byli help deskiem, partnerem, doradcą. Zaangażowani na 100%. Idealna współpraca kontynuowana do dziś, za każdym razem z tym samym efektem – robimy razem cuda 😊

Marta Laskowska

Project Management Director

Realizacja Sp. z o.o.

Logo Realizacja

Zobacz też inne case study